POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe oraz ich ochrona
Informuję Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Zbigniew Korsak – radca prawny w Warszawie, prowadzący   kancelarię   pod adresem: Ursynowska 28/3, 02-605 Warszawa (dalej jako radca  prawny), otrzymał od Ciebie informacje stanowiące Twoje dane osobowe. Radca prawny będzie korzystał z nich wyłącznie do celów związanych z realizacją usług prawnych podejmowanych na Twoje życzenie;
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny;
 3. Twoje dane przetwarzane przez radcę prawnego obejmują: imiona i nazwisko, PESEL, stan cywilny, adresy, oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług prawnych: NIP, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług prawnych;
 4. Informacje stanowiące Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez radcę prawnego w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że masz obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) świadczenia pomocy prawnej. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia udzielenie pomocy prawnej;
 5. Działania radcy prawnego podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywanym zawodem, funkcją i zadaniami;
 6. Szczegółowy zakres obowiązków radcy prawnego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawa o radcach prawnych tekst jednolity z 25.10.2018 r.;
 7. Twoje dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy radcy prawnego) w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy, pełnomocnikom substytucyjnym a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz radcy prawnego;
 8. Radca prawny może przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 9. Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 15 lat.
 10. Twoje dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu;
 11. W celu wymiany informacji drogą elektroniczną, Twoje dane mogą być przekazane poza obszar UE, tylko na Twoje życzenie i przy zachowaniu ich zabezpieczenia szyfrowaniem oraz hasłem;
 12. Zgodnie z obowiązującym prawem masz możliwość dostępu do informacji stanowiących Twoje dane osobowe. Możesz również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa;
 13. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z działaniem radcy prawnego, które dotyczą informacji będących Twoimi danymi osobowymi, możesz przesłać je pod adresem poczty elektronicznej: biuro@korsakradca.pl;
 14. Jeżeli masz zastrzeżenia związane z działaniami radcy prawnego, które dotyczyć będą informacji będących Twoimi danymi osobowymi, możesz zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Pliki cookies
 15. Strona internetowa wykorzystuje tzw. cookies tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 17. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 18. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 19. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 20. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 21. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 22. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 23. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 24. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: biuro@korsakradca.pl