Ze wspólnikami chcemy rozwiązać spółkę. Czy musimy przeprowadzać likwidację?

Mam spółkę która nie działa od lat, jak ją wykreślić z KRS?

Czy muszę likwidować spółkę?